Uppgifter – Introduktion till Python

Vi har nu gått igenom grunderna för att komma igång med programmering i Python. Vi har lärt oss hur man skriver sitt första program – Hello World och vi har även lärt oss hur man strukturerar sin kod när man programmerar. Har du koll på allt? Testa dina kunskaper genom att göra ett par uppgifter! 

Tips! Om du är inloggad när du gör uppgifterna kan vi spara dina framsteg. På så sätt kan du enklare gå tillbaka och repetera uppgifter som du tycker är extra svåra!

= Jag klarade och förstod uppgiften.
= Jag förstod delvis lösningen men vill försöka igen senare.
= Jag förstod inte uppgiften och vill försöka igen.

Till nästa kapitel

To top