Loopar i Python

Loopar i Python är ett sätt att upprepa en operation ett godtyckligt antal gånger. Det finns olika sorters loopar som används beroende om man vill att en operation ska utföras ett specifikt antal gånger, eller om man vill att operationen ska upprepas till dess att ett villkor är uppfyllt. 

Loopen ger oss möjlighet att upprepa en del av din kod flera gånger om. Det finns olika loopar för olika användningsområden och detta kapitel går igenom de olika looparna i följande avsnitt:

Vad är en loop i Python?

När vi vill upprepa en operation eller en sekvens av kod flera gånger, så använder vi av oss en loop. Med hjälp av loopen kan vi skriva en programsekvens (t.ex. en beräkning) som ska utföras till dess att ett visst villkor är uppfyllt (villkorsloop), eller en loop som upprepar programsekvensen ett förbestämt antal gånger (räkneloop).

De två vanligaste strukturer för upprepning inom Python, som vi självklart ska titta närmare på, är:

Hur fungerar Loopar i Python?

Vi kan illustrera en loop med hjälp av ett flödesschemat som visar på ett enkelt sätt hur loopar fungerar.

1. Programsekvensen börjar vid Start och kontrollerar sedan ifall villkoret är uppfyllt.

2. Ifall villkoret är uppfyllt ( True ) så utförs operationen, är villkoret inte uppfyllt ( False ) så går programmet vidare.

3. Loopen upprepar sedan processen och går tillbaka och kollar ifall villkoret är uppfyllt.

While-loopen i Python

Notera att vi kan få så kallade “evighetsloopar”, det vill säga loopar som inte går vidare i programmet (termineras/avslutas). Villkoret i loopen blir helt enkelt aldrig uppfyllt och eftersom villkoret måste bli uppfyllt för att loopen ska avslutas så kör den på. Lyckligtvis så stänger kompilatorn ner programmet och ger dig ett felmeddelande, så det är inget du behöver oroa dig för. Det är bra att känna till då det är ett rätt enkelt (och vanligt) fel att göra.

Bakåt    |    Framåt