While-loopen i Python

I Python, använder man while-loopen när man vill att en operation ska upprepa sig själv så länge ett villkor är uppfyllt.

Vad är en while-loop?

Ibland har man ett block av operationer som man vill köra om och om igen. Istället för att skriva samma kod flera gånger om, kan vi istället använda en loop som upprepar koden så länge ett visst villkor är uppfyllt.

While-loopen använder man för att iterera (upprepa) en del av programmet ett godtyckligt antal gånger!

While-loopen i Python använder man för att iterera (upprepa) en del av programmet flera gånger. Om antalet iterationer inte är fixerat är det rekommenderat att använda en while-loop. Allmänt kan vi tänka oss while-loopen är en upprepning av en eller flera sekvenser som sker så länge ett eller flera villkor är uppfyllda.

Hur fungerar while-loopen i Python?

Med hjälp av ett flödesschema kan vi på ett enkelt sätt förstå hur while-loopen fungerar i Python.

While-loopen i Python
 • While-loopen börjar med att kolla om ett villkor är uppfyllt (True).
 • Whileloopen exekveras (kör) alltid, så länge villkoret är True.
 • Varje gång loopen kör, utför programmet en rad operationer och återgår (loop) sedan till villkoret.
 • Är villkoret fortfarande uppfyllt efter att operationerna har körts, så utförs loopen en gång till.
 • Detta fortsätter tills dess att villkoret inte längre är uppfyllt (False).
 • Programmet går då vidare som vanligt efter att while-loopen är klar.

Skapa en while-loop i Python

I Python, skapar man en while-loop med följande syntax:

while villkor:
  operation / operationer

Hur skapar man en while-loop?
 • En while-loop skapar man med det reserverade ordet while.
 • Man anger alltid ett villkor* till while-loopen som kan svaras med antingen True eller False.
 • All kod som är indenterad (indragen) efter while-kommandot, kommer att utföras om villkoret är True

*Tips: om du behöver en repetition på hur man skapar jämförelse- och logiska operationer, så finns en genomgång i avsnittet Jämförelse- och Logiska operatorer i Python.

Hur gör man en while-loop i Python – Exempel

Vi ska se ett enkelt exempel på hur vi kan använda while-loopen för att utföra operation medans villkoret är uppfyllt.

i = 0       # Deklarerar variabeln i till värdet 0
while i < 5:   # Utför while-loopen så länge som variabeln i är mindre än 5
  print(i)   # Skriv ut värdet på i
  i = i + 1   # Addera 1 till variabeln i

I det här exemplet skriver man ut värdet på variabeln i så länge villkoret är uppfyllt, det vill säga så länge som i är mindre än 5. Programmet kommer alltså skriva ut värdet på i fem gånger och sen avsluta while-loopen. Alltså blir utskriften i detta fall:

0
1
2
3
4

Notera, vad hade hänt om inte i = i + 1 hade funnits i loopen? Just det, då villkoret alltid kommer vara uppfyllt (noll är alltid mindre än fem) så kommer while-loopen inte att avslutas. Då har vi råkat göra en så kallad evighetsloop, vilket innebär att programet aldrig kommer aldrig sluta! Detta är givetvis inte bra, så när du programmerar loopar, var då säker på att villkoret någon gång i programmet blir uppfyllt!


Bakåt    |    Framåt