Inspiration – Varför ska jag kunna programmera?


Nyckelord: Programmering i Python, Python

Allra först, varför ska man lära sig att programmera? Jo, programmering finns överallt i vårt samhälle och allt fler yrken kräver kunskaper inom programmering. Dessutom, antalet teknikska produkter har växt explosionartat runt om i världen och dessa kräver ofta kunskap inom programmering. 

Varför ska jag kunna programmera?

Har du ställt dig frågan, varför ska jag kunna programmera? Programmering finns överallt. Det är grunden i alla tekniska system och nödvändigt i våra dagliga liv. Programmering kan vara allt från en liten blinkande lampa till en gigantisk rymdfarkost. Med programmering kan vi skapa nya innovativa lösningar på svåra problem och utveckla smartare och bättre produkter. Alltså, behärskar du programmering, kan du skapa nästan vad som helst!

Behärskar du programmering, kan du skapa nästan vad som helst!

Se dig omkring och räkna upp allt som har kommit i kontakt med programmering. De första sakerna du kanske tänker på är datorn, mobilen eller surfplattan som du läser denna artikel ifrån. Dessa produkter är självklart beroende av programmering, de ska ju göra exakt det du säger åt dem att göra. Men tänk ett steg längre! Nästan alla produkter runt om dig har på ett eller annat sätt varit i kontakt i programmering. Fordonet som tog dig till skolan eller jobbet har massor med mikrodatorer i sig för att alla funktioner ska fungera som de ska. Kanske har stolen du sitter på har blivit tillverkad i en avancerad fabrik och koppen kaffe du dricker från precis nu, har blivit transporterat genom massa logistiska transportsystem för att komma fram till Sverige. Har du inte en kaffe? Ta en paus och brygg en i din programmerade kaffebryggare!

Varför ska jag lära mig programmera?

Programmering och framtiden

Då fortsätter vi! Nu har du förstått att vi använder programmering överallt, varje dag i våra liv. Programmering används i matematiska beräkningar, insamling av information, analyser, automatisering, tekniska produkter, tillverkning, inbyggda system… Ja, listan går att göra lång. Det senaste decenniet har programmering växt explosionsartat och idag ser vi hur tekniska produkter har utvecklats i otrolig hastighet. Det är inte många som kommer ihåg kassettbanden idag fastän det inte var många år sedan som alla hade hundratals i sina hem och hur många kommer komma ihåg dvd-spelaren om 10 år? Avslutningsvis, den senaste tekniken som artificiell intelligens, självkörande robotar, IoT (Internet of Things), blockchain och machine learning utvecklas nu som aldrig förr. Detta är den senaste tekniken som växer explosionsartat i samhället. Därför säger det sig själv, att framtidens jobb kommer i mycket hög grad kräva kunskap inom programmering.

Varför Python?

Det finns en rad olika anledningar till varför Python är en bra start att programmera i. Python är:

  • Ett programmeringsspråk som är enkelt att lära sig och lätt att förstå.
  • Det är ett objektorienterat språk, vilket innebär att flera modeller kan samverka med varandra.
  • Bygger på öppen källkod, som gör att du kan skapa kraftfulla program mycket enklare.
  • Ett högnivå-språk, vilket gör att att man kan skriva kod mer abstrakt.
Python logo
Bakåt    |    Framåt