Uppgifter: Listor i Python

När man vill spara mycket data samtidigt använder man sig av listor, även kallat arrayer. Testa göra några uppgifter om listor för att bättre förstå hur man använder sig av listor i Python på ett enkelt sätt!

Tips! Om du är inloggad när du gör uppgifterna kan vi spara dina framsteg. På så sätt kan du enklare gå tillbaka och repetera uppgifter som du tycker är extra svåra!

= Jag klarade och förstod uppgiften.
= Jag förstod delvis lösningen men vill försöka igen senare.
= Jag förstod inte uppgiften och vill försöka igen.

Till nästa kapitel

To top