Uppgifter: Funktioner

När man vill definera ett block av operationer som ska köras på kommando skapar man funktioner. Gör ett par uppgifter om funktioner och se om du har förstått allt.

Tips! Om du är inloggad när du gör uppgifterna kan vi spara dina framsteg. På så sätt kan du enklare gå tillbaka och repetera uppgifter som du tycker är extra svåra!


Till nästa kapitel

Bakåt    |    Framåt