Konstruktorn i Python

Konstruktorn i Python används för att skapa objekt från en klass. Det är här man ger objektet de värden (instansvariabler) som man önskar att objektet ska ha. 

Hur fungerar en Konstruktor i Python?

När man vill skapa ett objekt så anropar man konstruktorn. Man säger att man instansierar ett objekt.

Syntaxen för en konstruktor är:

def __init__(self, inparameter1, inparameter2, osv):
    operation / operationer

Man definierar en konstruktor med __init__(self). Detta anger att när klassen anropas, ska ett nytt objekt skapas. Det är tack vare self, som vi kan komma åt värdena som vi skapar i objekten.

Konstruktor i Python -Exempel

Vi såg ett exempel på en konstruktor i de två föregående avsnitten klasser och objekt när vi programmerade en klassen Car:

class Car:

  def __init__(self, brand, year, color):
    self.brand = brand
    self.year = year
    self.color = color

__init__ anger att ett nytt objekt ska skapas när klassen kallas på. Det är detta som gör att vi kan skapa flera objekt från samma klass. Med self, kan vi ge unika värden till varje objekt. Vi skapade två bilar i föregående avsnitt:

volvo = Car("Volvo", 2018, "Vit")
bmw = Car("BMW", 2005, "Black")

När vi skapar ett nytt objekt genom att anropa klassen, anropas __init__ funktionen. Med self, sparar vi undan våra inparametrar i objektet. Fastän vi har skapat båda objekten från samma klass, får vi olika beteenden:

volvo.drive()
bmw.breaking()

Volvo: Kör framåt
BMW: Bromsar…

Observera skillnaden mellan konstruktorer och funktioner. Konstruktorer används för att skapa objekt medans funktioner används för att utföra operationer.

Bakåt    |    Framåt