Detta behöver du för att programmera i Python


Nyckelord: IDE, Python

För att kunna programmera i Python behöver man ett program där man skriver och kör koden ifrån (ett så kallat IDE). Denna artikel går igenom allt du behöver för att kunna börja programmera i Python.

Vad behöver man för att programmera i Python?

Egentligen behövs inte mycket för att komma igång med programmering i Python. Du behöver bara en dator sen är det fritt fram att börja koda. Det spelar ingen roll vilken dator eller operativsystem du använder när du programmerar i Python. Programspråket Python är nämligen plattformsoberoende vilket innebär att samma kod kommer kunna köra oberoende på vilken plattform eller system du kör koden ifrån. Det innebär alltså att du kan programmera så väl på en dator med Windows, Mac OS, Linux, eller annat valfritt operativsystem.

Det spelar ingen roll vilken dator eller operativsystem du använder när du programmerar i Python.

När man refererar till Python, refererar man till Python3 som är den senaste versionen av Python. Vanligtvis så finns Python förinstallerat på din dator, annars kan du enkelt ladda ner Python här: https://www.python.org/downloads/. Välj det operativsystem du använder dig av och följ sedan instruktionerna för att installera Python på din dator.

När man programmerar behöver man även någonstans att skriva och köra koden. Inom programmering kallas detta för ett Integrated Development Environment, oftast förkortat IDE, alltså en integrerad utvecklingsmiljö.

Vad är ett IDE?

Ett Integrated Development Environment (IDE) är en utvecklingsmiljö som underlättar när man programmerar. Ett IDE hjälper dig att skriva koden på ett rätt sätt, ger dig förslag på hur koden kan skrivas, hjälper dig med felsökning (debugging), kör dina program och mycket mer. Kort och gott ett verktyg som underlättar programmering enormt.

Ett IDE är:

  • En utvecklingsmiljö som hjälper dig skriva kod på rätt sätt.
  • Kör programmen
  • Hjälper till med felsökning (debugging)

Vad finns det för olika IDE för Python?

Det finns massor av olika IDE som passar olika bra för olika programmeringsspråk. Exempelvis är Visual Studio Code, PyCharm eller Jupyter Notebook populära när man programmerar i Python. Vilket man föredrar beror ofta på tycke och smak men vi kommer att använda oss av Visual Studio Code i många av våra exempel då detta är ett gratis verktyg som har stöd för Windows, Mac OS och Linux samt är ett av de vanligaste och mest populära IDE som finns.

Visual Studio Code Logo
Visual Studio Code
PyCharm Logo
PyCharm

Jupyter notebook logo Python
Jupyter Notebook

Psst! Vi har även en guide för hur man kommer igång med Jupyter Notebook!

Ladda hem Visual Studio Code

Gå till hemsidan för Visual Studio Code och ladda ner senaste versionen för ditt operativsystem (observera att du ska ladda ner Visual Studio Code och ej Visual Studio). Följ anvisningarna för att installera programmet. När du öppnar programmet borde det se ut ungefär såhär:

Visual Studio Code EditorVisual Studio Code Editor

Välj sedan File > Open Folder och välj den mapp där du vill spara ditt program. Välj sedan File > New File och välj Python File.

VSCode new project

Nu kan vi skriva kod. Testa skriva in följande kod i textredigeraren.

print("Hello World!")

Spara och döp filen till exempelvis main.py. Vad filen heter spelar ingen roll så länge du använder små bokstäver, samt inga specialtecken eller å, ä och ö. Filen måste ha filändelsen .py som förklarar för datorn att det är en pythonfil.

VS Code hello world

Nu kan du köra programmet. Tryck på “Play-knappen” högst upp i högra hörnet “Run Python File”. Texten Hello World kommer nu skrivas ut i terminalfönstret! Grattis, du är nu en programmerare! I nästa artikel Hello World! – Ditt första program i Python! visar vi hur man gör utskrifter i Python med kommandot print().

VSCode print

Läs vår nästa artikel som visar hur du skriver ditt första program i Python!

Vanliga frågor och svar – Detta behöver du för att programmera i Python

Kan man programmera på en Mac?

Python är plattformsoberoende, du kan alltså programmera med vilken dator som du vill, exempelvis datorer med operativsystemet Mac OS, Windows eller Linux.

Vad är ett IDE?

IDE står för Integrated Development Environment alltså en integrerad utvecklingsmiljö som man behöver för att programmera. Denna innehåller bland annat en textredigerare, utvecklingsverktyg, debugger med mera. Kort och gott är ett IDE en programutvecklingsmiljö som hjälper och underlättar för dig när du skiver kod.

Vilket IDE ska jag använda när jag programmerar i Python?

Det finns flera olika IDE (Integrated Development Environment) man kan använda sig av när man programmerar i Python och några av de mest populära är Visual Studio Code, PyCharm och Jupyter Notebook.

To top