Input i Python


Nyckelord: Input, Python

Ibland vill man skicka inmatningar (inputs) till datorn som ett program kan använda sig av. Inputs gör man enkelt i Python med funktionen input().

Vad är en input i Python och varför använder man sig av dem?

Ofta behöver en användare ge information (inputs) till programmet som han/hon använder vid ett senare tillfälle. Det kan exempelvis vara ett namn, ålder eller annan information som programmet behöver veta för att fungera som tänkt. Exempelvis har du säkert någon gång angett information i en dialogruta eller ett formulär. Denna information måste datorn kunna spara och tolka. Därför har Python förprogrammerade funktioner för att på ett enkelt sätt hantera inputs.

Hur gör man inputs i Python?

I Python finns det förprogrammerade funktioner för att hantera inputs. Med metoden input() kan man enkelt mata in värden till programmet. När man använder funktionen, kommer programmet vänta tills dess att användaren har skrivit in något i konsolen och sedan fortsätta i programmet.

Funktionen input() i Python:

  • Med funktionen input() kan man skicka in data till ett program.
  • Funktionen input() är en standardfunktion i Python.
  • Uppmanar användaren att ange ett värde och inväntar till dess att användaren har skickat in värdet.
  • Returnerar alltid en textsträng

Syntax för input:

Du kan använda funktionen input() med följande syntax:

name = input("Meddelande")

Innanför parenteserna skriver man en uppmaning till användaren, typiskt den information man önskar av användaren. Värdet som användaren skriver in, kommer i detta fall sparas i variabeln name.

När man använder funktionen, kommer programmet vänta tills dess att användaren har skrivit in något i konsolen och sedan fortsätta i programmet.

Input i Python med exempel:

I följande exempel testar vi hur man kan använda funktionen input() i Python. Vi ger uppmaningen till användaren att ange sitt namn. När användaren har skrivit in sitt namn (och tryckt på enter), fortsätter programmet. I detta fall kommer programmet skriva ut “Hej namn, välkommen till Programmera Python!“.

Alltså, om du skriver följande kod:

name = input("Vad är ditt namn? ")
print("Hej {},".format(name), "välkommen till Programmera Python!")

kommer du då få en inputruta där du kan skriva text:

Hur man gör inputs i Python

Utskriften i detta fallet blir alltså

Hej Kalle Anka, välkommen till Programmera Python!

Input i Python

Observera att det är ett mellanslag i uppmaningen “Vad är ditt namn? “. Detta är för att få ett mellanrum mellan inputrutan och uppmaningen vilket gör programmet lite mer stilrent.

Om du inte kommer ihåg hur man formaterar utskrifter i Python så kan du backa ett par avsnitt och repetera: Hur gör man en utskrift i Python?

Vad noga med vad du sparar!

Bli inte lurad av vad Python sparar din variabel som. Funktionen input() returnerar nämligen alltid än textsträng.

year = input("Hur gammal är du? ")

I detta fall skulle användaren ge en siffra, men Python skulle spara siffran som en textsträng. Du skulle därför krascha programmet om du skulle försöka utföra en matematisk operation:

Observera att funktionen input i Python returnerar en textsträng och inte en int (tal)

Vanliga frågor och svar: Funktionen input i Python

Vad är en input i Python?

Input är en fördefinierad funktion i Python som tar in ett värde från användaren. Med denna funktion kan användaren skicka in värden som ej är fördefinierade till programmet.

Vad gör funktionen input i Python?

Funktionen input är en standardfunktion i Python och används för att ta emot inmatning från användaren via tangentbordet och returnera den som en sträng.

Hur använder man funktionen input i Python?

För att använda funktionen input i Python kan du helt enkelt skriva input() i din kod. När programmet körs kommer det att vänta på att användaren skriver in något på tangentbordet och sedan trycker på enter. Det inmatade värdet kommer att returneras som en sträng.

Vad finns det för risker med att använda funktionen input i Python?

Det finns vissa risker med att använda input i Python eftersom det kan göra programmet sårbart för skadlig kodinjektion om användaren matar in ogiltiga eller skadliga värden. För att undvika detta bör man alltid validera och kontrollera användarens inmatning innan du använder den i ditt program.

To top