Tuple i Python

En tuple är en samling av objekt i en bestämd ordning som inte går att ändra på efter att tuplen har deklarerats. En tuple är alltså oförändlig, så kallad immutable (mer om detta i senare avsnitt)

Vad är en tuple i Python?

En tuple påminner väldigt mycket om en array. Till skillnad från arrayen, är det inte möjligt att ändra värden i en skapad tuple. Det innebär att när du väl har skapat en tuple så kommer värderna i tupeln förbli densamma tills dess att tupeln tas bort.

Hur skapar man en tuple i Python?

Likt en array, skapar du en tuple med följande syntax:

tuplenamn = (värde1, värde2, värde3, osv)

Först ger man tupeln ett namn, sedan tilldelar man alla värden inom en parantes ( ), där varje värde är separerade med ett kommatecken “,”. Observera att en tuple skapas med rundparantes, till skillnad från arrayen som skapas med hakparanteser [ ].

Hur man skapar en tuple – Exempel

En tuple skapas enkelt i Python. Ta följande exempel:

Utskriften blir:

Observera att liksom arrayer, är första elementet indexerat med 0. Anropar man elementet på plats 1, returneras alltså Hund.

Tuples är oförändliga – inmutable

Du kan inte ändra värderna i en tuple. Följande kod orsakar alltså ett fel vilket gör att programmet krashar.

Istället måste du ta bort tupeln helt. Det kan göras genom det reserverade ordet del() (delete). Du kan sedan skapa tupeln på nytt:

Var därför nogrann med vilken datatyp du väljer för att lagra värden i. Vet du att det är hög sannolikhet att värdena kommer förändras, är arrayer att föredra.

Bakåt    |    Framåt