Hantera tid i Python


Nyckelord: Tid i Python, Time, Python

Att behöva hantera tid är väldigt vanligt när man programmerar. Det kan vara att beräkna hur lång tid någonting tar, utföra något en gång i minuten eller pausa programmet en viss tid.

I denna artikel lär vi oss hur vi kan använda modulen time för att hantera tid i Python. Läs gärna mer om hur man kan hantera tid och datum i vår artikel hantera datum i Python.

Modulen time i python

Modulen time är ett standardpaket i Python som är perfekt att använda när man vill arbeta med tid. Det kan vara att beräkna hur lång tid det tar att utföra något, beräkna tiden mellan två tidpunkter eller pausa programmet en viss tid. Modulen time innehåller de mest klassiska funktionerna man behöver när man programmerar i Python.

Paketet time i Python

  • Är ett inbyggt standardpaket i Python
  • Innehåller funktioner för att hantera tid.
  • Gör det enkelt att beräkna tidsåtgång eller pausa ett program.

Hur beräknar man tid i Python?

Modulen Time är ett perfekt paket att använda när man vill ta reda på hur lång tid någonting tar. Det kan vara tiden det tar för någon att utföra något (i exempelvis ett spel) eller beräkna tiden det tar att utföra en viss operation. I stora komplexa program kan tiden det tar att utföra en operation vara kritiskt, varför det är bra att veta hur man hanterar tid i Python.

Eftersom time är ett standardpaket i Python, kan vi enkelt importera det med nyckelordet import.

import time

Vi kan sedan använda de funktioner som finns inbyggt i time. Exempelvis finns funktionen time som beräknar antal sekunder från den så kallade unix-epoken, det vill säga antal sekunder från 1970-01-01 00:00:00.

Läs gärna mer om timestamps i artikeln Hantera datum i Python.

import time
print(time.time())

1631563908.2037451

Ovanstående kod beräknar antal sekunder från 1970-01-01 00:00:00. Vi använder paketet time och använder oss av den inbyggda funktionen time() för att få ut antal sekunder.

Hur pausar man ett program i Python?

I paketet time finns även funktionen sleep() som pausar programmet i ett visst antal sekunder. Exempelvis:

from time import sleep, time

for i in range(5):
    print(i, time())
    sleep(3)

Ovanstående kod importerar funktionerna sleep() och time() från paketet time. Vi kör sedan en loop fem gånger. I varje loop skriver vi ut nuvarande timestamp och väntar i tre sekunder innan nästa iteration av loopen fortsätter.

Hur man använder paketet Time i Python

Hantera tid i Python – vanliga frågor och svar

Vad är time i Python?

Modulen time är ett inbyggt standardpaket i Python som hanterar datum och tid

Vilka funktioer innehåller time?

Time innehåller massor med funktioner för att hantera datum och tid. Exempelvis sleep(), time() och strftime().

Vad är ett timestamp?

Ett timestamp (tidsstämpel) syftar oftast inom programmering till ett unix-timestamp det vill säga antal sekunder från 1970-01-01 00:00:00 (UTC).

To top