Syntax och Regler i Python


Nyckelord: Syntax och Regler, Python

I Python finns vissa syntax och regler, det vill säga en praxis på hur man skriver sin kod. Alla programmeringsspråk har en viss syntax.

Vad är en syntax i Python?

En syntax är en praxis i hur man skriver sin kod, likt grammatik i svenska språket. Även om man inte får något felmeddelanden av en felaktig syntax, är det viktigt att man håller sig till korrekt syntax. Annars blir koden svår att läsa och överblicken blir betydligt sämre.

Vad är en syntax i Python:

 • En syntax är en praxis, en konvention i hur man skriver kod.
 • Rätt syntax ger mer läsbar och tydligare kod.
 • Olika programmeringsspråk har olika syntaxer.
 • Ska inte blandas ihop med regler, som måste följas för att inte få ett felmeddelande.

Varför behöver jag kunna rätt syntax?

Man kan likna en syntax med hur grammatiken fungerar i det svenska språket. Man skriver på ett visst sätt för att andra ska förstå vad du menar. Detta är speciellt viktigt i programmering. Med strukturerad och tydlig kod kommer du kunna skriva bättre och mer professionella program. IDE:t bryr sig inte om hur du skriver, den förstår ändå. Men allt eftersom du blir en skickligare programmerare kommer du skriva större och större program och då blir det viktigt att man är strukturerad så att man kan förstå koden.

Man kan likna en syntax med hur grammatiken fungerar i det svenska språket. Man skriver på ett visst sätt för att andra ska förstå vad du menar.

I stora programmeringsprojekt är det ofta flera programmerare som hjälps åt i samma projekt. Därför behöver alla lära sig samma syntax från början så att alla förstår varandras kod. I Python använder sig alla av samma syntax. Detta innebär att oavsett om du är i USA eller Kina eller annan del av världen, så kan alla förstå din kod!

Vanliga syntaxer i Python

Syntaxen kommer vi lära oss stegvis i varje kapitel. Men redan nu tar vi några exempel på syntaxer som gäller från början:

 • Standarden är att använda engelska namn i programmering. Undvik svenska specialtecken som Å, Ä, Ö.
 • Python är skiftlägeskänsligt. Exempelvis skulle två variabler A och a ha två olika betydelser.
 • Alla variabler ska börja med liten bokstav, exempelvis var = 4.
 • Funktioner börjar med liten bokstav (gemen).
 • Klasser börjar med stor bokstav (versal).

Vi kommer gå igenom mer i detalj hur variabler, funktioner och klasser fungerar i senare kapitel!

Regler i Python

Till skillnad från syntax, finns det regler som programmeraren måste följa när han/hon programmerar. Dessa regler är förutbestämda så att kodtolkaren (interpreter) förstår hur den ska översätta din kod till datorns interna kod. Bryter du mot någon regel kommer kompilatorn inte förstå din kod och du får då ett så kallat kompileringsfel. Eftersom datorn inte vet vad den ska göra kommer programmet krascha.

Några grundläggande regler är:

 • Första bokstaven i en variabel, funktion, eller klass måste vara någon av bokstäverna (a-z) eller (A-Z). Siffror eller specialtecken som & och % är inte tillåtna.
 • Det går inte använda specialtecken i namn.
 • Det finns reserverade ord, som exempelvis and, if, else, break, import, med fler, som inte är tillåtna i namngivning. Alla reserverade ord hittar du här.
 • Python är känsligt för indenteringar, som markerar ett blocksegment i din kod.

Tips!

En hashtag # skapar en kommentar i koden. Dessa rader kommer ignoreras av datorn. Du kan alltså kommentera din kod, så att det blir enkelt att förstå vad som händer.

Exempel:

print("Hello World!") # Det som står efter hashtagen ignoreras.

Hello World!

Bakåt    |    Framåt