Syntax och Regler i Python


Nyckelord: Syntax och Regler, Python

I Python finns vissa syntax och regler, det vill säga en praxis på hur man skriver sin kod. Alla programmeringsspråk har en viss syntax.

Vad är en syntax i Python?

En syntax är en praxis i hur man skriver sin kod, likt grammatik i svenska språket. Även om man inte får något felmeddelanden av en felaktig syntax, är det viktigt att man håller sig till korrekt syntax. Annars blir koden svår att läsa och överblicken blir betydligt sämre.

Vad är en syntax i Python:

 • En syntax är en praxis, en konvention i hur man skriver kod.
 • Rätt syntax ger mer läsbar och tydligare kod.
 • Olika programmeringsspråk har olika syntaxer.
 • Ska inte blandas ihop med regler, som måste följas för att inte få ett felmeddelande.

Varför behöver jag kunna rätt syntax?

Man kan likna en syntax med hur grammatiken fungerar i det svenska språket. Man skriver på ett visst sätt för att andra ska förstå vad du menar. Detta är speciellt viktigt i programmering. Med strukturerad och tydlig kod kommer du kunna skriva bättre och mer professionella program. IDE:t bryr sig inte om hur du skriver, den förstår ändå. Men allt eftersom du blir en skickligare programmerare kommer du skriva större och större program och då blir det viktigt att man är strukturerad så att man kan förstå koden.

Man kan likna en syntax med hur grammatiken fungerar i det svenska språket. Man skriver på ett visst sätt för att andra ska förstå vad du menar.

I stora programmeringsprojekt är det ofta flera programmerare som hjälps åt i samma projekt. Därför behöver alla lära sig samma syntax från början så att alla förstår varandras kod. I Python använder sig alla av samma syntax. Detta innebär att oavsett om du är i USA eller Kina eller annan del av världen, så kan alla förstå din kod!

Vanliga syntaxer i Python

Syntaxen kommer vi lära oss stegvis i varje kapitel. Men redan nu tar vi några exempel på syntaxer som gäller från början:

 • Standarden är att använda engelska namn i programmering. Använd inte svenska specialtecken som Å, Ä, Ö.
 • Python är skiftlägeskänsligt. Exempelvis skulle två variabler A och a ha två olika betydelser.
 • Alla variabler ska börja med liten bokstav, exempelvis var = 4.
 • Funktioner börjar med liten bokstav (gemen).
 • Klasser börjar med stor bokstav (versal).

Vi kommer gå igenom mer i detalj hur variabler, funktioner och klasser fungerar i senare kapitel men några exempel kommer här:

Skapa en kommentar med #

Ett tips är att skriva kommentarer i din kod så att man förstår vad koden gör för något. I Python skapar man en kommentar i koden med en hashtag #. Dessa rader kommer ignoreras av datorn när programmet körs. Du kan alltså kommentera din kod, så att det blir enkelt att förstå vad som händer.

print("Hello World!") # Det som står efter hashtagen ignoreras.

Förutom enradiga kommentarer med # kan du också använda flerradiga kommentarer för att beskriva komplex kod eller för att tillfälligt inaktivera kodsnuttar.

'''
Detta är en 
flerradig kommentar.
'''

Använd en styleguide för att skriva snygg kod

När man programmerar brukar man hålla sig till en specifik kodstandard så att alla skriva koden på samma sätt. Vanligaste kodstandarden för Python kallas för PEP 8.

Undvik onödiga mellanslag för att öka läsbarheten

Använd blanksteg klokt för att öka läsbarheten.

Felaktigt:

def funktion( arg1,arg2 ) :

Rätt:

def funktion(arg1, arg2):

Namngivningskonventioner:

Namnge variabler, funktioner och klasser på ett konsekvent sätt.

Felaktigt:

def MyFunction():
  myVar = 5

Rätt:

def my_function():
  my_var = 5

Regler i Python

Till skillnad från syntax, så finns det regler som programmeraren måste följa när han/hon programmerar. Dessa regler är förutbestämda så att kodtolkaren (interpreter) förstår hur den ska översätta din kod till datorns interna kod. Bryter du mot någon regel kommer datorn inte förstå din kod och du får då ett så kallat kompileringsfel. Eftersom datorn inte vet vad den ska göra kommer programmet krascha.

Några grundläggande regler är:

 • Första bokstaven i en variabel, funktion, eller klass måste vara någon av bokstäverna (a-z) eller (A-Z). Siffror eller specialtecken som & och % är inte tillåtna.
 • Det går inte använda specialtecken i namn.
 • Det finns reserverade ord, som exempelvis and, if, else, break, import, med fler, som inte är tillåtna i namngivning. Alla reserverade ord hittar du här.
 • Python är känsligt för indenteringar, som markerar ett blocksegment i din kod.

Vanliga frågor och svar om syntax och regler i Python

Vad är en syntax inom programmering?

Syntax inom programmering refererar till uppsättningen regler som definierar kombinationerna av symboler som anses vara korrekt strukturerade program i det språket. Det är likt grammatiken i ett mänskligt språk; det bestämmer hur programinstruktioner skrivs och tolkas av datorn.

Varför behöver jag kunna rätt syntax i Python?

Korrekt syntax i Python är nödvändigt för att datorn ska kunna tolka och utföra koden. Felaktig syntax kan leda till felmeddelanden och programmet kanske inte körs som förväntat. Dessutom gör korrekt syntax koden mer läsbar för andra programmerare.

Vad är det för skillnad mellan en regel och en syntax när man programmerar?

Medan syntaxen handlar om den korrekta struktureringen och formateringen av kod, refererar reglerna ofta till programmeringsspråkets specifika krav och begränsningar. Bryter man mot en regel, kan det leda till kompilerings- eller körningsfel.

To top