Kom igång med Jupyter Notebook


Nyckelord: Jupyter Notebook

Jupyter notebook logo Python

Jupyter Notebook är ett kraftfullt verktyg för att på ett enkelt sätt lära sig programmera. Med hjälp av Jupyter Notebook kan du koda direkt i din webbläsare, vilket gör att du snabbt kommer igång. 

Psst, vi har även en guide för hur man kommer igång med Visual Studio Code

Vad är Jupyter Notebook?

För att kunna programmera, behöver man någonting att skriva koden i. Egentligen kan du skriva din kod var som helst, men det underlättar enormt om man har något form av IDE – Integrated Development Kit, det vill säga, en utvecklingsmiljö att skriva koden i. Ett IDE kan hjälpa dig att hitta fel, ge dig förslag och förbättra din kod när du programmerar. I dessa exempel kommer vi utgår från Jupyter Notebook.

Ett IDE kan hjälpa dig att hitta fel, ge dig förslag och förbättra din kod när du programmerar.

Jupyter Notebook är:

 • En utvecklingsmiljö där man kan skriva och köra sin kod i Python.
 • Ger möjlighet till presentation och förklaringar tillsammans med koden, vilket ger en pedagogisk och tydligare bild av vad koden gör.
 • Kan köra Python-kod direkt i webbläsaren, vilket gör att du inte är beroende av andra program.

Hur börjar jag programmera i Python?

Det är enkelt att komma igång med programmering i Python. Det enda du behöver göra är att ladda ner Pythons källkod och installerare. Du behöver också någonting att programmera i, ett så kallat IDE (Integrated Development Environment). För att komma igång snabbt och enkelt, använder vi oss av Jupyter Notebook som gör att du kan koda direkt i din webbläsare. Med Jupyter Notebook blir det enkelt att testa våra exempel och testa egen kod!

Ladda hem Python

För att kunna börja programmera, behöver vi först ladda hem Python. ProgrammeraPython.se kommer använda sig av Python 3 i sina exempel, vilket är den senaste versionen. Det kan man göra exempelvis hos Anaconda.

 • Välj det operativsystem du använder
 • Ladda hem den senaste versionen av Python.
 • Starta installationen och vänta tills det är klart. Detta borde se ut ungefär såhär:
Jupyter notebook genom Anaconda

Anaconda erbjuder även en navigator, så att du enkelt kan starta en notebook.

 • Öppna programmet Anaconda-Navigator
 • Välj Launch under Jupyter Notebook
Jupyter Notebook

Du kommer nu att se ett interface över alla dina filer.

Jupyter Notebook Files
 • Välj en mapp där du vill spara dina Python-filer.
 • Tryck New
 • Tryck Python 3

Nu har du startat en Jupyter Notebook! Nu är vi redo att skriva vårt första program.

Programmera i Python - Kom igång med Jupyter Notebook

Jupyter Notebook – Frågor och svar

Vad är Jupyter Notebook?

Med Jupyter Notebook kan du skriva kod direkt i webbläsaren vilket gör att du snabbt och enkelt kan komma igång att programmera. Det är enkelt att skapa översiktlig kod och dokumentera vad programmet gör.

Varför Jupyter Notebook?

Jupyter Notebook är extra bra när man lär sig att programmera för att det ofta blir enklare vad som händer i koden. Eftersom man kan köra koden “cell för cell” så är det enkelt att följa programmet.

I nästa avsnitt får du lära dig hur du skriver ditt första program i Python!

To top