Inledning till if-satser i Python

I Python är if-satsen en så kallad villkorssats. Det är en sats/satser som utförs beroende på om ett logiskt villkor är uppfyllt eller ej

För att styra logiken i dina program använder man if-satsen. Detta kapitel går igenom de olika if-satserna och förklarar hur man använder dem med följande avsnitt:

Hur fungerar en If-sats i Python?

If-satsen används för att avgöra om en operation ska utföras eller inte. Om ett villkor är sant (True), så utförs operationen och om villkoret är falskt (False) så utförs inte operationen. If-satsen kan kombineras med flera if-satser, så kallade else if- och else-satser.

If-satsen Python

I flödesschemat visas hur en typisk if-sats fungerar. If-satsen startar vid ett villkor. Om villkoret är uppfyllt, det vill säga True, kommer operationen utföras. Om villkoret däremot inte är uppfyllt, det vill säga False, så kommer inte operationen utföras, utan programmet fortsätter efter if-satsen.

Olika villkorssatser i Python

I Python finns det tre olika villkorssatser som du behöver behärska. I detta kapitel kommer vi gå igenom alla satserna och förklara hur och när vi använder vilken sats. Dessa satserna är:

  • If-satsen: Ett eller flera villkor anger ifall en eller flera operationer ska utföras.
  • Elif-satsen: Operationen/operationerna innanför elif-satsen (else if) utförs enbart ifall villkoret för if-satsen är falskt och villkoret för elif-satsen är sant.
  • Else-satsen: Utförs ifall if-satsen och alla elif-satser är falska.

Logiska villkor i Python

Det är bra att repetera och påminna oss om de logiska operatorerna vi såg i föregående kapitel. Dessa kommer bli väldigt användbara när man använder if-satsen.


Bakåt    |    Framåt