Flerdimensionella arrayer med Numpy

Flerdimensionella arrayer är ett sätt att lagra värden i flera dimensioner. Exempelvis kan en array i två dimensioner liknas en matris (rutnät) och en array i tre dimensioner kan liknas en kub. I Python skapas flerdimensionella arrayer enklas med biblioteket NumPy. 

Vad är en flerdimensionell array i Python?

Vi har tidigare sett hur man kan lagra flera värden i en array. Det är även möjligt att strukturera en array i flera dimensioner. Detta kan göra det enklare att organisera stor mängd data i en önskad struktur. En array i två dimensioner kan liknas ett rutnät, där varje ruta innehåller ett värde.

På samma sätt kan en array i tre dimensioner liknas en kub och en array av högre dimensioner än så är av förståliga skäl svåra att illustrera i bild.

Hur skapar man en två-dimensionell array i Python?

Det enklaste sättet att skapa en flerdimensionell array i Pyton är att använda sig av biblioteket NumPy. NumPy innehåller massor av funktioner för att hantera matematiska beräkningar och har även funktionen att skapa arrayer.

Bakåt    |    Framåt