Hello World! – Ditt första program i Python!


Nyckelord: Hello World, Python

I Python gör man en utskrift med funktionen print(). I vårt första program ska vi skapa ett program som skriver ut textraden “Hello World!”.

Vad är en utskrift i Python?

När man programmerar vill man ofta ha en utskrift, exempelvis på en beräkning, vad en variabel innehåller för värde, eller en uppmaning till användaren. För att skapa en utskrift i Python, använder man sig av Pythons inbyggda funktion print(). Den text som man anger inom parenteserna kommer att skrivas ut i terminalfönstret.

Utskrifter i Python:

 • Använder man för att skriva ut resultat, meddelanden eller annan text till användaren.
 • För att skriva ut text i Python, amvänder man sig av funktionen print().
 • Texten man vill ha utskriven, anger man med citationstecken, inom paranteserna i funktionen, exempelvis print("Programmera Python").
 • När man kör koden, kommer datorn skriva ut texten i terminalfönstret.

Utskrifter i Python

Nu är det dags att programmera ditt första program! Det är en gammal tradition att en programmerares första program skriver ut texten “Hello World!”. Om du vill, kan du koda själv, direkt i Visual Studio Code eller Jupyter Notebook.

Det är en gammal tradition att en programmerares första program skriver ut texten “Hello World!”. 

Hur gör man en utskrift i Python?

Det är enkelt att göra utskrifter i Python. Du använder helt enkelt funktionen print().

Till exempel såhär:

print("Hello World!")

När du kör programmet, kommer du alltså få utskriften:

Hello World!

Observera att texten som du vill ha som utskrift skrivs inom citationstecken. Du kör ditt program genom att klicka på Run i Jupyter Notebook.

Grattis! Du är nu en programmerare!

I nedanstående exempel går vi igenom några exempel på hur du kan formatera dina utskrifter.

Formatera utskrifter i Python

Du kan formatera dina utskrifter så att de ser ut på ett önskat sätt. Nedan ger vi några exempel på hur man kan formatera utskrifter i Python. Ett starkt rekommenderat tips är att programmera samma sak själv i din IDE (exempelvis Visual Studio Code eller Jupyter Notebook) så att du bättre förstår vad det är som händer.

Flera utskrifter samtidigt

Allra först testar vi att skriva ut två variabler i Python. Vi skapar två variabler, a och b och tilldelar dessa värdena, "Programmera Python", respektive "är kul". Nu kan man direkt skriva ut resultatet genom att sätta ett kommatecken mellan variablerna, exempelvis:

a = "Programmera Python"
b = "är kul!"
print(a, b)

Vilket ger utskriften:

Programmera Python är kul!

Utskrifter på flera rader

Fortsättningsvis, kan vi lägga till \n för att göra en radbrytning.
Exempel:

print("Programmera Python", "\när kul!")

Programmera Python
är kul!

Observera att det inte är något mellanslag efter \n. Då blir det såhär:

print("Programmera Python", "\n är kul!")

Programmera Python
 är kul!

Det vill säga med ett extra mellanslag efter radbrytningen.

Utskrifter med indrag (tab)

Lägg till \t för att göra ett indrag.
Exempel:

a = "Programmera Python"
b = "är"
c = "kul!"
print("\na:\t", a, "\nb:\t", b, "\nc:\t", c)

a:    Programmera Python
b:    är
c:    kul!

Skapa placeholders

Du kan använda måsvingar { }, för att göra en placeholder.
Exempel:

a = "Programmera Python är {}"
print(a)

Programmera Python är {}

Du kan då lägga in värden i placeholdern genom kommadot format()

b = a.format('kul!')
print(b)

Programmera Python är kul!

Man kan även skriva ut en formaterad textsträng genom att lägga till ett f framför textsträngen:

hobby = "programmering"
print(f"Jag älskar {hobby}!")

Jag älskar programmering!

Se upp för matematiska operatorer!

Den text som du vill ska skriva ut ska anges inom citationstecken (” “). Var försiktig så att du inte råkar glömma dessa, för i så fall finns risken att du utför en matematisk operation istället, exempelvis:

print(1+1)

2

print("1+1")

1+1

Undvik felaktig syntax

Till sist, om du mot all förmodan gör ett misstag och glömmer citationstecken, så kommer du få ett så kallat SyntaxError. Det innebär att datorn inte förstår din kod och programmet kommer då krascha. Om vi försöker skriva ut "Hello World!" utan citationstecken, kommer vi få ett felmeddelande.

print(Hello World!)

SyntaxError: invalid syntax

Sammanfattning – Utskrifter i Python

Nu har vi lärt oss hur man kan skriva ut text på olika sätt i Python med hjälp av funktionen print().

Utskrifter i Python sammanfattat:

 • Funktionen print() skriver ut en text i Python.
 • Allt man anger inom parenteser till funktionen kommer att skrivas ut i terminalfönstret.
 • Det man vill skriva ut anger man med citationstecken " ".
 • Man kan skriva ut värden på variabler genom att ange variabeln i funktionen.
 • En matematisk operation skrivs ut direkt i funktionen. Var försiktig!
 • Man skapar en ny rad med \n.
 • Ett indrag skapas med \t.
 • Formatera en textsträng och skapa en placeholder med måsvingar { }.
To top