Objektorienterad programmering

Något av det mest kraftfulla i Python är att det är ett objektorienterat språk. Programmet kan byggas upp som flera modeller (objekt) som kan integrera med varandra.

Vid det här laget har du säkert redan förstått varför objektorienterad programmering är så kraftfullt. Varje objekt (instans av klass) lagrar enbart information som är relevant för sitt eget användningsområde, vilket gör att oönskad påverkan emellan två objekt är mycket liten. Du har i detta kapitel även sett hur vi kan återanvända kod (arv) som medför möjligheten att göra mer generella klasser, vilket är mycket användbart och kraftfullt.

Bakåt    |    Framåt