Sets i Python

Sets i Python är en samling av element som är oordnade och saknar indexering.

Vad är sets i Python?

Liksom tuples och arrayer är sets en samling av objekt. Elementen i sets är oordnade och saknar indexering. Det är alltså inte möjligt att plocka ut ett enskilt element ur ett set.

Skapa sets i Python

Ett set skapar du med följande syntax

setnamn = {värde1, värde2, värde3, osv}

Först tilldelar man ett namn, sedan tilldelar man alla värden inom en “måsvingar” { }, där varje värde är separerade med ett kommatecken “,”.

Skapa sets i Python – Exempel

En set skapas enkelt i Python genom att tilldela värden mellan måsvingar, exempel:

sport_set = {"Handboll", "Fotboll", "Basket"}
print(sport_set)
print(type(sport_set))

Ger utskriften

{'Handboll', 'Fotboll', 'Basket'}
<class 'set'>

Observera att det inte finns några index i sets. Du kan alltså inte plocka ut ett enskiljt element ur setet som du kan med tuple och arrayer. Däremot kan du iterera igenom hela listan med en for-loop:

for i in sport_set:
    print(i)

vilket ger utskriften:

Handboll
Fotboll
Basket

Bakåt    |    Framåt