Uppgifter: Klasser och Objekt

För att bygga upp bra struktur och modeller av ditt program använder vi oss av klasser och objekt. Gör några uppgifter för att bättre lära dig hur man skapar objekt från en klass.

Tips! Om du är inloggad när du gör uppgifterna kan vi spara dina framsteg. På så sätt kan du enklare gå tillbaka och repetera uppgifter som du tycker är extra svåra!


Till nästa kapitel

Bakåt    |    Framåt