Uppgifter – Datatyper och variabler i Python

Nu har vi lärt oss mer om hur man använder variabler i Python, att det finns olika sorters datatyper och hur man kan använda dessa i matematiska operationer. Har du koll på allt? Testa dig själv med våra uppgifter!

Tips! Om du är inloggad när du gör uppgifterna kan vi spara dina framsteg. På så sätt kan du enklare gå tillbaka och repetera uppgifter som du tycker är extra svåra!

= Jag klarade och förstod uppgiften.
= Jag förstod delvis lösningen men vill försöka igen senare.
= Jag förstod inte uppgiften och vill försöka igen.

Till nästa kapitel

To top