Jämförelse- och Logiska operatorer i Python

Jämförelse- och Logiska operatorer används i Python för att jämföra värdet mellan variabler och även mellan uttryck. När ett villkor evalueras så resulterar det alltid i ett värde av typen boolean, det vill säga sant eller falskt.

Jämföra värden i Python

När man programmerar vill man ofta jämföra två variabler. Det kan exempelvis vara jämförelseoperationer som avgör om ett tal är större eller mindre ett annat tal. När man jämför två variabler får man alltid tillbaka värdet True, eller False, det vill säga, du får tillbaka om operationen är sann eller falsk.

Exempel:

Vi kan enkelt jämföra två variabler:

a = 10
b = 5
print(a > b)

I detta fall blir utskriften True, eftersom det är sant att variabeln a är större än variabeln b.

På samma sätt får vi i detta fall:

print(b > a)

utskriften False eftersom det är falskt påstående att är större än a.

Vanligtvis utför man jämförelseoperationer i if-satsen där man vill att någonting ska utföras beroende om ett uttryck är sant eller falskt. På så sätt kan vi skapa villkorsstyrd programmering, så att vissa operationer enbart utförs om vissa krav är uppfyllda (True).

När man jämför två variabler får man alltid tillbaka värdet True, eller False, det vill säga, du får tillbaka om operationen är sann eller falsk.

Vanliga sätt att jämföra variabler

Nedan visas de vanligaste sätten att jämföra två variabler:

JämförelseNotationDatatyp resultatExempel där A = 3, B = 5
Mindre än<booleanA < B = True
Större än>booleanA > B = False
Mindre än eller lika med<=booleanA <= B = True
Större än eller lika med>=booleanA >= B = False
Lika med==booleanA == B = False

Vi får alltså tillbaka True eller False beroende på om påståendet är sant eller falskt.

Logiska operatorer i Python

Det finns även logiska operatorer i Python. Med dessa kan vi avgöra om flera påstående är sanna eller falska samtidigt.

OperatorSyntaxBeskrivningExempel där A = True, B = FalseResultat
OchandOm A och B är sanna (True) samtidigtA and BFalse (eftersom inte både A och B är True)
EllerorOm A eller B är sanna (True)A or BTrue (eftersom en av A eller B är True)
Inteand notbooleanA and not BTrue (eftersom A men inte B är True)

Exempel på logiska jämförelser i Python

Nedan kommer ett par exempel på logiska operationer och vad utskriften blir.

Och-operatorn

Sant om a och b är sanna.

a = 3
b = 4
print(a == b)

I detta fall blir utskriften False, eftersom a och b inte har samma värde.

a = True
b = 1
print(a == b)

Även här blir utskriften True eftersom 1 är det samma sak som True i Python.

a = False
b = 0
print(a == b)

Och på motsvarande sätt blir utskriften i detta fall True, eftersom 0 är samma sak som False i Python. False == False är alltså True eftersom vi jämför två variabler med samma värde.

Se upp med jämförelser med strings!

a = "True"
b = True
print(a == b)

Utskriften blir False, eftersom textsträngen “True”, inte är samma sak som värdet True. Observera att a är av datatypen string och b är av typen boolean.

Eller-operatorn

Vi får Sant om a eller b är sanna.

a = True
b = False
print(a | b)

Utskriften blir True, eftersom ett av värdena a eller b har värdet True.

Inte-operatorn

Sant om a är falskt

a = False
print(not a)

Utskriften blir True, eftersom värdet a inte är True

Bakåt    |    Framåt