Klasser och objekt

Klasser och objekt är en av de viktigaste områdena att ha koll på i programmering. Klasser och objekt är byggstenarna i  större program som gör att du kan programmera bra modeller av verkligheten. 

Klasser och objekt utgör grunden när stora program ska programmeras. I kommande kapitel går vi igenom skillnaden mellan klasser och objekt och varför det är viktigt att hålla isär begreppen.

Klasser: bestämmer vilka egenskaper och metoder ett objekt ska ha.

Objekt: består av informationen som beskriver egenskaperna och metoderna som är specificerade i klassen.

Mer om detta i respektive kapitel!

Bakåt    |    Framåt