Lär dig programmera i Python på programmerapython.se

Lär dig programmera Python på ett enkelt och kul sätt

Lär dig Programmera Python!

Vill du lära dig att programmera i Python? Python är ett perfekt språk att börja med! Python är lätt att förstå, enkelt att komma igång med och väldigt kraftfullt! Här på ProgrammeraPython.se går vi igenom grunderna för att du ska lära dig koda!

Varför ska jag använda ProgrammeraPython.se?

Idén med ProgrammeraPython.se är att du ska få en snabb och enkelt introduktion för att lära dig programmera. Vi går igenom de mest grundläggande stegen för att komma igång och lär dig programmera i Python.

 • Vi går igenom de mest grundläggande koncepten som är viktiga att förstå i programmering så som datatyper, if-satser och loopar.
 • Vidare så tittar vi även på funktioner, arrayer/listor samt hur man programmerar objektorienterat med klasser och objekt.
 • För att du enkelt ska lära dig och snabbt komma igång, har vi flera kodexempel som du kan använda dig av. ProgrammeraPython ger även flera kodexempel i Jupyter Notebook så att du kan koda direkt i din webbläsare!

Börja här för att lära dig programmera Python

Introduktion till Python – Allt du behöver veta om programmering i Python

Kapitel hos ProgrammeraPython

Vi har samlat avsnitt om programmering i Python i dessa kapitel:

Introduktion

 • Detta kapitel går igenom grunderna för att komma igång med programmering i Python
 • Vad som är bra att tänka på och hur man strukturerar sin kod. De regler, riktlinjer och syntax vi ska följa när vi programmerar i Python
 • Programmera Python använder sig av Jupyter Notebook för att enkelt kunna illustera enklare kod. Denna introduktion visar hur du använder Jupyter Notebook på din egen dator.

Datatyper

 • Det här kapitlet kommer behandla de grundläggande/primitiva datatyperna i Python.
 • I program lagrar man data i variabler där varje variabel motsvaras av en minnesplats i datorn.
 • Eftersom variabler går att använda om och om igen så blir de väldigt användbara och de utgör grunden i programmering.
 • Vidare, kommer vi se hur vi kan deklarera (skapa) olika variabler och konstanter samt skillnader mellan olika datatyper
 • Avslutningsvis, vi kommer även se hur vi kan använda oss av variabler och vilka möjligheter och begränsningar de medför

If-satsen

 • Kapitel 3 kommer att behandla villkorssatser som gör att man, beroende på värde av ett logiskt (t.ex. boolean) uttryck, kan utföra olika operationer
 • Vi får med hjälp av if satsen, else satsen, och elif satsen i Python möjlighet att göra olika “vägval” i våra program
 • Villkorssatser ligger till grunden för mycket inom programmering, för att helt enkelt kunna bygga program som utför olika saker beroende på de villkor vi anger

Loopar

 • En väldigt vanlig situation är att man vill upprepa något flera gånger. För att göra detta använder man så kallade iterationssatser även kallade loopar
 • Loopar är väldigt användbart inom Python-programmering och vi kommer använda dem mycket då vi skapar olika delar/funktioner i våra program
 • I det här kapitlet kommer vi se hur iterationssatserna, While-loopen och For-loopen, fungerar i Python. Samt en förklaring till hur vi kan använda dem
 • Avslutningsvis, titta gärna lite extra noggrant på flödesscheman vid varje loop för att få en bild av hur loopen kommer utföras

Funktioner

 • I Kapitel 5 ska vi se hur vi kan skapa funktioner i Python och anropa (använda) funktioner i Python
 • Vidare, längre fram kommer vi att se att metoder i Python är ett väldigt användbart och kraftfullt verktyg, eftersom de är helt oberoende av annan kod och kan anropas från andra klasser om så önskas.
 • Avslutningsvis, kapitlet avslutas med ett längre exempel som visar hur vi kan använda oss av flera olika funktioner då vi bygger våra program.

Listor

 • Listor, gör det enkelt och smidigt att lagra grundläggande datatyper och objekt
 • Vi kommer att se hur vi kan använda oss av endimensionella (en rad) listor men även då vi har så kallade flerdimensionell (likt en matris) listor i Python
 • Vidare, vi kommer även att behandla olika typer av arrayer så som tuple, dictionary och sets.

Klasser och objekt

Klasser och objekt är grundstenarna i objektorienterad programmering som tillsammans samverkar i större program. Detta kapitel går igenom skillnaderna mellan klasser och objekt i Python, hur man skapar dessa, samt hur man återanvänder (ärver) klasser. 

Skapa ett eget spel

 • Vi ska nu visa objektorienterad programmering genom att programmera ett enklare spel!
 • Spelet vi ska programmera är ett klassikt fall-down spel där man ska försöka ta sig förbi fallande väggar.
 • Kapitlet visar hur man kan strukturera sin kod i Python på ett objektorienterad sätt och använder självklart kunskap vi har lärt oss i tidigare kapitel
 • Vi kommer lära oss hur man kan använda tangenterna som input för att manöverera spelaren samt hur man använder sig av funktioner i Pygame.

Vill du lära dig att programmera Java?

 • Python är lätt att förstå, enkelt att komma igång med och väldigt kraftfullt! På vår andra sida codebean.se går vi igenom grunderna för att du ska lära dig koda i Java!
 • Liknande ProgrammeraPython, så är idén med codebean.se är att du ska få en snabb och enkel introduktion till Java
 • Vi går igenom de mest grundläggande koncepten som är viktiga att förstå i programmering så som datatyper, if-satser och loopar i Java
 • Vidare, vi går även igenom Metoder, arrayer/listor samt hur man programmerar objektorienterat med klasser och objekt i Java
 • Avslutningsvis,  för att du enkelt ska lära dig och snabbt komma igång, har vi flera kodexempel som du kan använda dig av för öva
To top