Matematiska beräkningar i Python

Ofta i programmering behöver man utföra matematiska operationer för att lösa ett problem. Programmering är ett kraftigt verktyg att behärska för att lösa avancerade matematiska problem. I Python är det väldigt enkelt att arbeta med matematiska beräkningar då många operationer är inbyggda i Pythons standardbibliotek. 

Hur fungerar matematiska beräkningar i Python?

Vid problemlösning av tekniska tillämpningar är det vanligt att behöva göra flera numeriska beräkningar. Att initiera en beräkning i Python är enkelt och Python tillhandahåller även standardmodulen math som innehåller flera vanliga matematiska funktioner (mer om detta på nästa sida). Nedan visas ett par exempel på vanliga matematiska operationer som är enkla att utföra i Python.

I Python är det väldigt enkelt att arbeta med matematiska problem då många operationer är inbyggda i Pythons standardbibliotek.

Matematiska operationer i Python – Exempel

Det är enkelt att utföra matematiska operationer i Python. Du anger helt enkelt vilken matematisk operation du vill göra mellan två, eller flera tal, exempelvis:

a = 10
b = 3
c = 2

print(a + b)
print(a * b)
print(a + b * c)

Vilket i detta fall ger utskriften:

13
30
16

Observera att Python följer alla matematiska regler, som exempelvis i detta fall, där multiplikation har högre prioritet än addition.

Notation för de vanligaste matematiska operationerna

Nedan visas en tabell över de vanligaste matematiska operatorerna och dess notation i Python:

BeräkningNotationDatatyp resultatExempel där A = 3, B = 5
Addition+intA + B = 8
SubtraktionintA – B = -2
Multiplikation*intA * B = 15
Division/floatA / B = 0.6
Modulus%int eller floatA % B = 3
Mindre än<booleanA < B = True
Större än>booleanA > B = False
Mindre än eller lika med<=booleanA <= B = True
Större än eller lika med>=booleanA >= B = False
Lika med==booleanA == B = False
Inte lika med!=booleanA != B = True

Modulus i Python

De vanligaste matematiska operationerna känner vi igen och är inga konstigheter. Den operation som brukar vara lite knepig att förstå till en början är Modulus, den returnerar resten vid en division. Nedan finns några exempel på beräkningar.

a = 7
b = 2 
mod = a % b // mod blir då resten när vi delar 7 med 2 -->; mod = 1 

a = 8 
b = 4 
mod = a % b // Här blir mod = 0, för att vi får ingen rest när vi delar 8 med 4 

a = 9
b = 5 
mod = a % b // Resten blir --> mod = 4

Det var ett par exempel och känns det fortfarande lite otydligt, lägg in kod i Jupyter Notebookoch testa dig runt. Räkna först vad du tror det ska bli och sedan kontrollerar du med hjälp av Jupyter att det stämmer.

Exempel på utskrift från den matematiska operationen modulus
Bakåt    |    Framåt