Matematiska operationer i Python med math

I Python finns standardbiblioteket math som gör att det blir enkelt att utföra numeriska operationer. Till exempel finns logaritmen, kvadratroten och trigonometriska funktioner inbyggda och går att använda direkt i standardbiblioteket.

Hur fungerar modulen math i Python?

Python har en inbyggd standardmodul, math, som innehåller många metoder för att utföra vanliga beräkningar. Denna modul underlättar mycket då vi ska skriva operationer för att utföra vissa matematiska beräkningar. Vi ska nedan se hur vi använder den på några operationer. För en fullständig lista på alla operationer som finns, se math – mathematical functions (Python docs).

Vi kommer längre fram i kapitel 5 se mer hur funktioner fungerar och hur vi kan skapa egna funktioner, men nu nöjer vi oss med att se hur vi kan använda oss av de inbyggda funktionerna i math för att enklare utföra olika matematiska beräkningar. Tänk på att det är viktigt att hålla koll på vad för datatyp (input)  som är kompatibel med den beräkningen du tänker använda.

Exempel på funktioner i modulen math

Nedan listas några exempel på funktioner som finns i modulen math och exempel på hur du använder dem.

Upphöjt med – math.pow(x,y)

Säg att du skulle vilja räkna ut 2^8 (två upphöjt med åtta). Det kanske är svårt att räkna i huvudet, men i Python gör du det enkelt med funktionen pow(x,y). 

import math # Laddar in (importerar) modulen math. Detta behöver bara göras en gång.
power = math.pow(2,8)
print(power)

Vilket ger utskriften
256.0

Kvadratroten ur – math.sqrt(x)

Kvadratroten räknas enkelt ut med funktionen sqrt(x)

import math # Laddar in (importerar) modulen math. Detta behöver bara göras en gång.
sqrtroot = math.sqrt(12)
print(sqrtroot)

Vilket ger utskriften
3.4641016151377544

Exponentialfunktionen – math.exp(x)

Exponentialfunktionen e^x räknas enkelt ut med funktionen exp(x)

import math # Laddar in (importerar) modulen math. Detta behöver bara göras en gång.
exp = math.exp(2)
print(exp)

Vilket ger utskriften
7.38905609893065

Bakåt    |    Framåt