Introduktion till Python: Allt du behöver veta om programmering i Python


Nyckelord: Programmering i Python, Python

Vill du lära dig att programmera är Python ett bra programmeringsspråk att börja med. Python är med sina mängder av öppna paket och bibliotek ett mångsidigt språk som du kan programmera nästan vad som helst med. Python är ett av de vanligaste programmeringsspråken och är ofta det första programmeringsspråk som man använder när man vill lära sig att programmera. Med denna artikel vill vi förklara allt som en nybörjare bör veta när man ska lära sig programmera i Python.

Python är ett enkelt och överskådligt programmeringsspråk vilket har gjort det till ett av världens mest populära! Undrar du vad man kan koda i Python och hur man kommer igång? Perfekt! Detta är första artikeln i vår serie om programmering i Python. På denna sida går vi igenom allt du behöver veta för att komma igång med programmering i Python!

Detta introduktionskapitel täcker följande artiklar:

Detta är första kapitlet i vår serie om Python. Om du vill se alla våra kapitel kan du gå navigera dig i sidpanelen!

Längst ner på varje sida finns det framåt- och bakåtpilar så att du enkelt kan navigera dig till nästa avsnitt och kapitel. Nu kör vi!

Vad är programmering?

Programmering är ett sätt att ge instruktioner (kod) till en teknisk produkt vad som ska hända när man använder den. Vad ska hända när du trycker på en knapp, drar i en spak eller vrider en ratt? Alla dessa exempel behöver få instruktioner på vad som ska hända när man använder dem. Att skapa dessa intruktioner kallas för programmering och det finns olika programmeringsspråk beroende på vad du vill skriva intruktioner för.

Faktum är att det finns över 700 offentliga programmeringsspråk!

Exempelvis kan man använda programmeringsspråket Java när man programmerar en mobil-app för Android, PHP när man programmerar en hemsida och C++ när man programmerar hårdvaran i en bil. Varje programmeringsspråk har helt enkelt sina för- och nackdelar och vilket språk man använder beror helt enkelt på vad du vill programmera!

Detta är förstås bara ett axplock av alla programmeringsspråk som finns. Faktum är att det finns över 700 offentliga programmeringsspråk så valmöjligheterna är många. Men lugn, de flesta programmeringsspråk påminner om varandra och majoriteten av all kod som skapas är skrivna i samma språk. Mer om det senare!

Vad är programmering i Python?

Python har funnits som programmeringsspråk sedan början av 90-talet och är ett av världens mest populära programmeringsspråk. Python är ett så kallat högnivå-språk som gör det enkelt att förstå, ger hög läsbarhet och går snabbt att lära sig.

Även om Python ofta ses som ett programmeringsspråk för nybörjare och ofta är det språk som används i skolor för att lära ut programmering, har Python vuxit i sin popularitet genom sitt stora utbud av bibliotek, tredjepartskod och stora community. När man refererar till Python idag, syftar man på Python 3 vilket är den tredje “upplagan” av programmeringsspråket som lanserades 2008. Enligt det välkända indexet PYPL är Python sedan 2018 världens mest populära programmeringsspråk baserat på antal sökningar på Google.

Python är ett av världens mest populära programmeringsspråk.

Python är ett brett programmeringsspråk på det sätt att det kan användas från allt databehandling, skapa hemsidor eller till spelprogrammering. På senare år har språket även blivit väldigt populärt för sina stora tillämpningsområden inom maskininlärning (Engelska: Machine Learning eller mer generellt AI (Artificiell Intelligens).

Python är:

  • Ett av världens mest populära programmeringsspråk.
  • Objekt-orienterat, vilket gör det överskådligt, läsbart och enkelt att använda.
  • Populärt programmeringsspråk för nybörjare.
  • Användbart för programmering av allt från hemsidor till maskininlärning!

Varför Python?

Vilket programmeringsspråk man använder beror på vad du vill programmera. Det finns olika programmeringsspråk där alla språk har sina för- och nackdelar. Så varför har Python blivit så populärt? Några av anledningarna till detta listar vi nedan.

Stort bibliotek med färdiga verktyg

En av Pythons största styrkor är den ofantliga mängd bibliotek och tredjepartskod som finns tillgänglig för alla programmerare. Detta underlättar programmeringen eftersom du kan återanvända kod som redan är skriven istället för att koda allting på nytt. Detta sparar inte bara mycket tid utan ger även stabilitet, robusthet och säkerhet eftersom biblioteken ofta verifieras och kontrolleras av proffs.

Python är ett objekt-orienterat språk

Python är designat för att vara enkelt och lätt att förstå och har en stor styrka i att man kan programmera objekt-orienterat. Objekt-orienterad programmering innebär att man delar upp programmet i mindre beståndsdelar där varje del sköter sin del av programmet. Eftersom program snabbt blir blir stora och komplexa vinner man mycket på att kunna strukturera upp programmet på rätt sätt. Varje del av programmet (som vi i Python kallar för modul), kan sköta sin del av programmet och hela programmet byggs ihop genom att dessa moduler samverkar med varandra.

Python har ett stort community

Oavsett vad du programmerar eller vilket programmeringsspråk du använder kommer du någon gång behöva hjälp. Det kan handla om hur man löser ett problem, hur man kodar på ett visst sätt eller varför ens kod inte fungerar som man tänkt. Då är fantastiskt att det finns miljontals andra programmerare där ute som kan hjälpa dig. Mest troligt har någon, någongång stött på samma problem som dig och då är svaret på din fråga bara en googling bort. Programmerare är hjälpsamma och gillar att lösa problem! Det ser man exempelvis på det populära programmeringssforumet stackoverflow där över 1,5 miljoner frågor och svar finns. Och då är detta bara för Python.

Sammanfattningsvis om programmering i Python:

  • Python är ett programmeringsspråk som är lätt att förstå och snabbt att komma igång med.
  • Ett objektorienterat språk, vilket innebär att flera modeller kan samverka med varandra.
  • Med sina stora mängder fria bibliotek och verktyg, ett av världens mest populära språk!
  • Stort community med massor av hjälp!

Hur skriver man kod i Python?

Det enda du behöver är en dator och en installation av Python. Python har en öppen källkod, fungerar för de flesta operativsystem så som Linux, Mac och Windows samt är gratis! Det finns flera verktyg som underlättar när man skriver kod. Ett av många verktyg är Anaconda som vi visar hur man laddar ner och skriver kod i, i avsnittet Jupyter Notebook.

Vad kan man programmera i Python?

I Python kan du programmera allt från hemsidor, spel, webbservrar och applikationer till beräkningar, automatiseringar och robotar. Egentligen är det bara din fantasi som sätter gränser!

Kan vem som helst programmera?

Självklart kan vem som helst programmera! Programmering påminner mycket om att lösa logiska problem. Det är kul och så länge du är villig att lära dig och nyfiken på att försöka prgrammera nya saker kommer du snabbt att lära dig att programmera. Men likt alla färdigheter behöver man träna för att bli duktig på det. Så sätt igång att utforska!

Vad behöver jag för operativsystem för att programmera i Python?

Du kan programmera i Python i de flesta operativsystem, exempelvis OSX, Windows eller Linux.

Hur jobbar man med programmering?

En sak är säker, digitaliseringen av samhället ökar i rekordtakt och allt eftersom tekniken ökar i samhället, kommer fler och fler programmerare att behövas. Det kan vara mobilappen, hemsidan, automatisering, systemutveckling, självkörande bilar, databashantering, hård- och mjukvaruutveckling, smarta hem eller robotar. Listan kan förstås fortsätta i evighet, det viktiga är att allt eftersom teknikfokuset ökar, behöver företag kunna anställa människor med rätt kunskap!

Hur lär man sig att programmera?

Nu för tiden lär man sig den mest grundläggande programmeringen redan i grundskolan. Det finns även massor av resurer på nätet, exempelvis denna sida! För den som vill specialisera sig och jobba med programmering dagligen finns det även högskoleutbildningar. Det är inte ovanligt att en person som jobbar som programmerare har en ingenjörsutbildning i grunden.

Lär man sig programmering i skolan?

Ja, numera är programmering obligatoriskt i grundskolan!

Är programmering i Python gratis?

Självklart! Allt du behöver är en dator, sen är det bara att köra igång!

Är Python är bra språk att börja programmera i?

Python är känt som ett av de vanligaste programmeringsspråken för nybörjare. Det är inte ovanligt att Python är det första programmeringsspråket man lär sig när man ska lära sig programmering. Du behöver ingen förkunskap för att börja programmera i Python!

Programmering i Python: vanliga frågor och svar

Nedan kommer frågor och svar som vi brukar få om programmering i Python.

Kan jag använda min Mac när jag programmerar i Python?

Python fungerar på de flesta operativsystem så som Windows, Linux eller Max OSX. Välj den dator som du gillar bäst med andra ord!

Varför ska jag lära mig Python istället för exempelvis Java?

Python är ett “högnivå-språk” vilket betyder att “abstraktionsnivån” är väldigt hög i Python, alltså enklare att förstå. Om du aldrig har stött på programmering innan är Python en bra start då det är ett språk som är väldigt enkelt att komma igång med.

Lär dig programmera på ProgrammeraPython.se!

Avslutningsvis, nu när du har läst denna artikel, hoppas vi att du är mer nyfiken på att lära dig att programmera. Här på ProgrammeraPython går vi igenom det mest grundläggande i hur man kommer igång med programmering i Python. Nedan har du navigationspilar för att komma till nästa avsnitt.

To top