Random – Generera ett slumptal i Python

I Python kan man generera ett slumptal med standardmodulen random.

Hur genererar man ett slumptal i Python?

För att generera ett slumpmässigt tal i Python kan man använda modulen Random som finns inbyggt i Pythons standardpaket. Genom att importera modulen random, kan vi använda dess inbyggda funktioner.

För att generera ett slumpmässigt tal i Python, kan man använda den inbyggda modulen Random.

För att skapa ett slumptal i Python behöver man:

 • Importera modulen Random från Pythons standardbibliotek.
 • Ange ett intervall som slumptalet ska genereras från.
 • Bestämma vilken datatyp som slumptalet ska ta, exempelvis ett heltal eller flyttal etc.

Klassen Random i Python

I Python finns det ett standardbibliotek med flera inbyggda moduler som är väldigt användbara och underlättar mycket när man programmerar. Ett exempel på ett sådan verktyg är klassen Random som genererar ett slumptal mellan ett intervall.

Generera ett slumptal i Java

Klassen Random kan skapa ett slumptal av en viss datatyp, exempelvis en en float eller en int.

Klassen Random i Python:

 • Är en inbyggd modul från Pythons standardbibliotek.
 • Genererar ett slumpmässigt tal av valfri datatyp.
 • Slumpar ett tal från ett angivet intervall.

Hur skapar man ett slumptal i Python – Exempel

För att skapa ett slumptal i Python ska du göra följande:

 • Importera modulen Random från Pythons standardbibliotek
 • Skapa en instans av klassen Random.
 • Generera ett slumptal från instansen genom att bestämma vilket sorts tal som ska genereras, exempelvis ett heltal eller flyttal.

Exempel: Följande kod skriver ut ett heltal mellan 0 och 9:

import random

rand = random.randint(0, 9)
print(rand)

Förklaring:

Vi importerar först klassen random med kommandot import random. Detta måste vi göra för att komma åt alla metoder som ligger i klassen random.

Sedan skapar vi en så kallad instans av klassen Random och anger vilken sorts slumptal vi vill få ut. I detta fall anger vi randint, det vill säga en random int emellan intervallet 0 och 9. Vi namger instansen till rand och skriver sedan ut slumpvärdet.

Metoder i Klassen Random

Klassen random innehåller flera funktioner som skapar olika slumpmässiga tal beroende på vilket slags slumptal du önskar. Exempelvis:

import random

print(random.randint(0, 9))     # Random int: 0 <= x <= 9
print(random.random())       # Random float: 0.0 <= x < 1.0
print(random.uniform(0, 10.0))   # Random float: 2.5 <= x < 10.0
print(random.randrange(10))     # Random int mellan 0 to 9 (10 tal totalt)
print(random.randrange(0, 101, 2)) # Random jämnt tal mellan 0 to 100

Vilket kommer ge slumpmässiga tal av den specifika datatypen varje gång man kör programmet. Exempelvis:

0
0.15035650776728593
4.610116291556156
9
12

Observera att detta bara är en exempelutskrift och att nya tal kommer genereras varje gång man kör koden.

I detta fall använder vi klassen Randoms inbyggda funktioner för att generera ett slumptal av en viss datatyp, exempelvis metoden randint för ett heltal och random() för ett flyttal och så vidare. Klassen Random innehåller dessutom ännu fler metoder med ytterligare egenskaper. För fullständig dokumentation kan man gå till Pythons officiella dokumentation om klassen random.

Generera ett slumptal mellan ett specifikt intervall i Python

På motsvarande sätt kan vi skapa ett slumptal mellan ett specifikt intervall. Med klassen Random kan vi ange ett intervall som vi vill generera slumptal från. Följande kod skapar ett slumptal mellan ett specifikt intervall i Python.

min = 0
max = 100
slumptal = random.randint(min, max)
print(slumptal)

Exempelvis, anger man min = -10 och max = 10 så kommer man få ett slumptal mellan -10 och 10. Intervallet blir därför enligt:

min <= slumptal <= max

Vanliga frågor och svar – Klassen Random

Hur skapar man ett random tal mellan 1 och N i Python?

Du kan skapa ett slumpmässigt tal inom intervallet min <= slumptal <= max med följande kod: slumptal = random.randint(min, max)

Är sannolikhetsfördelning likformig i Klassen Random?

Klassen random i Python har som standard att vara likformig sannolikhetsfördelad vilket innebär att det är samma sannolikhet för alla tal att bli slumpmässigt valda (likt ett tärningskast). Observera dock att det är möjligt att välja andra fördelningar i klassen random om så önskas.


Bakåt    |    Framåt