Uppgifter: If-satser i Python

Med if-satsen styr vi all logik i programmering. Gör några uppgifter för att se att du har förstått hur man använder de olika if-satserna!

Tips! Om du är inloggad när du gör uppgifterna kan vi spara dina framsteg. På så sätt kan du enklare gå tillbaka och repetera uppgifter som du tycker är extra svåra!


Till nästa kapitel

Bakåt    |    Framåt