Arrayer och listor – Inledning


Nyckelord: Listor, Array

Ofta i programmering behandlar man stora mängder data. I dessa fall kan man inte tilldela en variabel till varje objekt/värde, det skulle helt enkelt bli alldeles för många variabler att hålla reda på. Istället kan man använda en array (även kallad lista) som är ett sätt att spara flera värden i samma variabel. På så sätt kan vi hantera stora mängder data på ett strukturerat sätt. 

För att hantera stora mängder data använder olika typer av listor, även kallade arrayer. I detta kapitel går vi igenom olika typer av listor och vad man ska tänka på när man strukturerar data. Kapitlet har följande avsnitt:

Hantera stora mängder data i Python

Tänk dig att du har data från flera tusentals datapunkter. På något sätt måste vi kunna hatera denna data på ett smidigt sätt. Arrayer/kollektioner skapar möjlighet till att lagra flera värden i samma variabel.

Det finns fyra grundläggande sätt i Python att lagra flera värden i samma variabel.

Vi kommer gå igenom varje typ i detalj i varje avsnitt och visa för och nackdelarna med varje kollektion.

To top