Arrayer – Inledning

Ofta i programmering behandlar man stora mängder data. I dessa fall kan man inte tilldela en variabel till varje objekt/värde. Arrayer skapar möjligheten att spara flera värden i samma variabel för att på så sätt kunna hantera stora mängder data. 

För att hantera stora mängder data använder olika typer av listor, även kallade arrayer. I detta kapitel går vi igenom olika typer av listor och vad man ska tänka på när man strukturerar data. Kapitlet har följande avsnitt:

Hantera stora mängder data i Python

Tänk dig att du har data från flera tusentals datapunkter. På något sätt måste vi kunna hatera denna data på ett smidigt sätt. Arrayer/kollektioner skapar möjlighet till att lagra flera värden i samma variabel.

Det finns fyra grundläggande sätt i Python att lagra flera värden i samma variabel.

  • Arrayer/listor
  • Tuples
  • Sets
  • Dictionaries

Vi kommer gå igenom varje typ i detalj i varje avsnitt och visa för och nackdelarna med varje kollektion.

Bakåt    |    Framåt