Dictionary i Python

En dictionary är en samling av element som är oordnade, men indexerade med en nyckel. Elementen i dictionaries kan ändras. 

Vad är en dictionary i Python?

En dictionary fungerar som ett uppslagsverk. Med en given nyckel, får du tillbaka värdet som nyckeln tillhör. Man kan likna det som en telefonlista, där varje person (nyckel) har ett telefonnummer (värde) kopplat till sig.

Skapa en dictionary – Syntax

När man skapar en dictionary, tilldelar man först ett namn, sedan element inom måsvingar. Varje element har en nyckel, och ett värde. Nyckeln är av typen string, följt av en semikolon (:), följt utav värdet och sist ett kommatecken.

dictionarynamn = {
    “Nyckel 1”: värde 1,
    “Nyckel 2”: värde 2,
    “Nyckel 3”: värde 1,
    osv
}

Skapa en dictionary – Exempel

När du har skapat en dictionary, kan du komma åt värdet genom att använda nyckeln som tillhör elementet.

hund_dictionary ={
    "Namn": "Bosse",
    "Ålder": 3,
    "Ras": "Labrador"
}
print(hund_dictionary)

Vilket ger utskriften

{'Namn': 'Bosse', 'Ålder': 3, 'Ras': 'Labrador'}

Du kan sedan alltid anropa ett värde, genom att använda tillhörande nyckel:

print(hund_dictionary["Ras"])

Vilket ger utskriften:
Labrador

Bakåt    |    Framåt