Skapa ett eget spel i Python med Pygame

PyGame är ett bibliotek i python som innehåller bland annat funktioner för att skapa datorgrafik och ljud.

I detta kapitel går vi igenom steg för steg hur man kan skapa ett eget spel med biblioteket pygame. Kapitlet innehåller följande avsnitt:

Hur skapar man ett spel i Python?

Det finns många sätt att programmera spel i Python. När man programmerar ett spel är det ofta flera klasser och objekt som samverkar med varandra för att allt ska fungera som det ska, så kallad objektorienterad programmering. Ett bibliotek som innehåller många färdiga funktioner för att sköta datagrafiken är pygame. Vi kommer därför att använda oss av pygame för att på så sätt förenkla skapandet av spelet.

Vad är pygame?

Pygame är ett bibliotek som innehåller flera funktioner som vi kommer använda oss av när vi programmerar vårt spel. Bland annat har pygame funktioner för att hantera tangenttryck som gör att vi kan maöverera spelaren. Pygame har även flera funktioner för att hantera grafiken på spelet, så som inladdning och positionering av  bilder.

Programmera ett spel i Python – Exempel

Vårt spel går ut på att man manövrerar en spelare med piltangenterna där målet är att ta sig förbi så många fallande väggar som möjligt. Hålet på väggarna kommer slumpmässigt och väggen faller snabbare och snabbare neråt. Om man rör väggen får man game over. Det är även en räknare som håller koll på antal väggar man har klarat av att passera. Pygame kommer hjälpa oss med tangenttryckningarna och all grafik.

Bakåt    |    Framåt