Typkonvertering – Konvertera datatyper i Python

Typkonvertering används för att konvertera en datatyp till en annan. Det är exempelvis vanligt att konvertera en string till en int eller vise versa. Detta kan göras med Pythons inbyggda funktioner som int(), str() eller float()

Det är viktigt att hålla koll på vilken datatyp en variabel innehåller. Exempelvis skulle

a = "1"
b = 2
print(a+b)

leda till att programmet krashar, eftersom man inte kan addera en int till en string (addera ett heltal till en textsträng).

Typkonvertering används för att konvertera en datatyp till en annan.

Detta problem löser man genom att casta (konvertera) en datatyp till en annan. Python har inbyggda funktioner som gör att man direkt konverterar en datatyp till en annan.

Konvertera (casta) en datatyp – Exempel

Nedan visar hur man konverterar variabeln a (av datatypen string), till datatypen int

a = "1"
b = 2 
print(int(a) + b)

Med hjälp av funktionen int(), konverteras variabeln a från en string till en int, vilket gör att additionen kommer att fungera!

Motsvarande operationer går att göra med str() som konvererar en variabel till en string, eller float() som konverterar en varaibel till en float.

Ha koll på vad du försöker konvertera!

Observera att alla konverteringar inte kommer att lyckas. Exempelvis kommer inte följande kod att fungera:

a = "2.3"
int(a) # Kraschar programmet

eftersom 2.3 inte är en int (heltal) utan ett flyttal (float).

Däremot fungerar följande kod utmärkt!

a = "2.3"
float(a)   # Fungerar, eftersom 2.3 är av typen float
Bakåt    |    Framåt