Uppgifter: Loopar

När man vill upprepa en operation eller ett block av operationer flera gånger så använder man en loop. Har du fått grepp om när man ska använda while-loopen eller for-loopen? Gör ett par uppgifter för att testa!

Tips! Om du är inloggad när du gör uppgifterna kan vi spara dina framsteg. På så sätt kan du enklare gå tillbaka och repetera uppgifter som du tycker är extra svåra!


Till nästa kapitel

Bakåt    |    Framåt