Uppgift 4  – Skriv ut dagens datum i Python


Nyckelord: print(), datetime()

Svårighetsgrad

Skriv ut dagens datum i Python

Använd dig av modulen datetime för att få reda på dagens datum. När du kör programmet ska dagens datum skrivas ut i terminalfönstret. Använd dig av följande kod för att importera modulen datetime(). Om du vill lära dig mer om datum i Python kan du läsa vår artikel Datum i Python.

from datetime import date

Exempelutskrift:

Dagens datum är: 2021-09-03

Ledtråd

Modulen datetime() har funktionen today() som returnerar dagens datum.

from datetime import date

today = date.today()

Lösning

Svar:

from datetime import date

today = date.today()
print("Dagens datum:", today)

Vilket ger en utskrift i stil med:

Dagens datum: 2021-09-03

Förklaring: 

Modulen datetime() innehåller massor med funktioner som är användbara när man jobbar med datum. I dokumentationen om datetime() hittar du fler funktioner som är användbara när man jobbar med datum.

Hur gick uppgiften?

To top