Uppgift 3  – Skriva ut en text eller en siffra?


Nyckelord: print()

Svårighetsgrad

Skillnad på utskrifter i Python

Utgå från programmet

print(1 + 1) 
print("1 + 1")

Vad blir utskriften?

Ledtråd

Det är skillnad på att skriva ut et textsträng “1+1”, och ett tal. En textsträng kommer skriva ut exakt det som är innanför citationstecknena.

Lösning

Svar:

2 
1 + 1

Förklaring: 

Kommandot

print("1 + 1");

skriver ut en textsträng. Det innebär att det som skrivs ut kommer att vara exakt det som står innanför citationstecknena (“1 + 1”).

Kommandot

print(1 + 1);

skriver ut ett tal. Det innebär att talet 2 kommer att skrivas ut, eftersom 1 + 1 = 2.

Hur gick uppgiften?

To top