Uppgift 2  – Utskrifter på ny rad


Nyckelord: print()

Svårighetsgrad

Utgå från programmet:

a = "Hello World!"
b = "Hello Universe!"

Testa att göra två utskrifter på två rader.

Hello World!
Hello Universe!

Testa sedan göra samma utskrift, fast på en rad.

Hello World! Hello Universe!

Ledtråd

Det är kommandot

print("");

som skriver ut en textsträng på en ny rad i terminal-fönstret.

För att ha flera utskrifter på samma rad kan man använda print() på två olika sätt:

  1. Använd ett plus-tecken mellan varje textsträng.
  2. Använd ett komma-tecken mellan varje textsträng.

Exempelvis

print("Programmera" + " Python")

Eller

print(Programmera, Python)

Lösning

a = "Hello World!"
b = "Hello Universe!"

print(a)
print(b)

# Alternativ 1
print(a + " " + b)

# Alternativ 2
print(a, b)

Förklaring: 

Kommandot

print("");

skriver ut en textsträng på en ny rad. 

Därför är det enkelt att skriva ut två textrader med hjälp av att upprepa ovanstående kommando två gånger, dvs:

print("Hello World"); 
print("Hello Universe");

Eftersom a = “Hello World” och b = “Hello Universe” kan vi direkt ange variablerna a och b i print-funktionen.

För att skriva ut på en rad kan vi använda antingen ett komma-tecken eller plus-tecken i print-funktionen.

Hur gick uppgiften?

To top