Uppgift 1  – Hello World!


Nyckelord: print()

Svårighetsgrad

Testa skriva ditt första program – Hello world! Skapa ett program som skriver ut:

Hello World!

Ledtråd

Det är kommandot

print("");

som skriver ut en textsträng i terminal-fönstret.

Svar

print("Hello World!")

Förklaring: 

Kommandot

print("");

skriver ut en textsträng i terminalfönstret. Vi kan alltså ange vad vi vill skriva ut enligt:

print("Hello World!");

Gick det bra? Grattis – Du är nu en programmerare!

Hur gick uppgiften?

To top