If-satser

Sammanfattning

Kapitel 3 kommer att behandla villkorssatser som gör att man, beroende på värde av ett logiskt (t.ex. boolean) uttryck, kan utföra olika operationer. Vi får med hjälp av if, elif, else och switch satserna möjlighet att göra olika “vägval” i våra program vilket ligger till grunden för mycket inom programmering, att helt enkelt kunna bygga program utför olika saker beroende på villkor vi anger.