Funktioner – Sammanfattning

Sammanfattning

Detta kapitel har gått igenom grunderna för att skapa en funktion. Funktioner i Python är grundstenarna i modulär och återanvändbar kod. En funktion är ett block av operationer som är oberoende av övrig kod. Vi kan på så sätt kalla på funktionen när som helst och på så sätt bygga upp stora program av flera små funktioner. Funktionerna är alltså små byggstenar som tillsammans skapar stora program.


Vi skapar en ny funktion med kodordet med def följt av ett funktionsnamn. En funktion kan ta emot argument och returnera värden. Funktioner kapslar in kod för specifika uppgifter, vilket främjar kodens återanvändbarhet och läsbarhet. Inparametrar tillåter funktioner att agera på olika data, medan returvärden gör att funktioner kan kommunicera resultat. Att lära sig om funktioner är alltså viktigt på så sätt att utvecklare kan skriva mer effektiv och organiserad kod.

I nästkommande avsnitt kommer ett gäng uppgifter som du kan testa för att se om du har förstått allt!

To top