Funktioner – Sammanfattning

Sammanfattning

Detta kapitel har gått igenom grunderna för att skapa en funktion. En funktion är ett block av operationer som är oberoende av övrig kod. Vi kan på så sätt kalla på funktionen när som helst och på så sätt bygga upp stora program av flera små funktioner. Funktionerna är alltså små byggstenar som tillsammans skapar stora program.

Bakåt    |    Framåt