Arrayer – Sammanfattning

Sammanfattning

Arrayer möjliggör att man kan lagra flera värden i samma variabel. Arrayer kan ses som en lista (fält) där varje element har ett index (plats) och ett värde. Detta gör det smidigt att hantera stor mäng data samtidigt. 

Bakåt    |    Framåt