Arrayer i Python

Sidor

6.2 Inledning
6.3 Arrayer
6.4 Tuple
6.5 Set
6.6 Dictionary
6.7 NumPy
6.8 Loopar med arrayer
6.9 Mutables och datatyper
6.10 Sammanfattning

Sammanfattning

Array, även kallat fält, gör det enkelt och smidigt att lagra grundläggande datatyper och objekt. Vi kommer att se hur vi kan använda oss av endimensionella (en rad) array men även då vi har så kallade flerdimensionell (likt en matris) array. Vi kommer även att behandla olika typer av arrayer så som tuple, dictionary och sets.