Skapa ett eget spel!

Sammanfattning

Vi ska nu illustrera objektorienterad programmering genom att programmera ett enklare spel! Kapitlet visar hur man kan strukturera sin kod på ett objektorienterat sätt och kopplar även kunskap från tidigare kapitel. Spelet vi ska programmera är ett klassikt fall-down spel där man ska försöka ta sig förbi fallande väggar. Vi kommer lära oss hur man kan använda tangenterna som input för att manöverera spelaren samt hur man använder sig av funktioner i pygame.