Inledning till Python – Sammanfattning

Detta kapitel har introducerat varför vi använder Python som programmeringsspråk, varför programmering är viktigt i samhället och hur du enkelt kommer igång med programmering i Python med hjälp av ett IDE exempelvis Visual Studio Code eller Jupyter Notebooks. Du har även fått lära dig grundläggande utskrifter, inputs och varför det är viktigt att strukturera upp sina program på ett prydligt och strukturerat sätt. 

Sammanfattning av vad du behöver för att börja programmera i Python

Vi har nu gått igenom det mest grundläggande för att komma igång med programmering i Python. I avsnittet Detta behöver du för att programmera i Python och Jupyter Notebook – Kom igång med Jupyter Notebook går igenom fördelarna med att använda sig av ett IDE (Integrated Development Environment) och visar hur man enkelt kan börja att koda med Visual Studio Code eller Jupyter Notebook.

När man programmerar i Python spelar det ingen roll vilket operativsystem du har.

När man programmerar i Python spelar det ingen roll vilket operativsystem du har. Det går alltså lika bra på macOS, som Linux eller Windows. Har du följt detta kapitel bör du ha en fungerande utvecklingsmiljö på din egen dator så att du själv kan testa programmera på riktigt i kommande kapitel!

Jupyter notebook logo Python

Sammanfattning av utskrifter, syntax och algoritmer

Du har även lärt dig hur du gör utskrifter i Python med funktionen print() och hur man formaterar texten så att man kan skriva ut den på ett snyggt sätt. Glöm inte av att hålla dig till god syntax så att andra förstår din kod bättre. Programmering kan ibland vara svårt att förstå vid början. Gör därför gärna flödesscheman av dina algoritmer före du börjar koda, på så sätt får du en bättre översikt på ditt program.

Sammanfattning av inputs

Avslutningsvis lärde vi oss hur man kan skicka in information, inputs till sitt program. Vi använde funktionen input() för att låta användaren skicka in information till programmet. Glöm inte bort att det är textsträngar som sparas från funktionen!

Python logo

Kommande kapitel

Nu har du fått en snabb introduktion i hur du kommer igång med Python. Förhoppningsvis är du nu inspirerad och motiverad att lära dig mer och börja koda på riktigt! I nästa kapitel kommer du lära dig om olika datatyper och hur man använder matematiska beräkningar i Python.

Övningsuppgifter

I nästa avsnitt har vi samlat ett par grundläggande uppgifter som sammanfattar kapitlet. Har du koll på allt? Testa själv genom att göra uppgifterna på nästa sida. Om du skapar en användare kan du spara dina framsteg och följa din utveckling.

To top