Inledning till Python – Sammanfattning

Detta kapitel har introducerat varför vi använder Python som programmeringsspråk, varför programmering är viktigt i samhället och hur du enkelt kommer igång med programmering i Python med hjälp av Jupyter Notebooks. Du har även fått lära dig grundläggande utskrifter, inputs och varför det är viktigt att strukturera upp sina program på ett prydligt och strukturerat sätt. 

Sammanfattning av Jupyter Notebook

Vi har nu gått igenom det mest grundläggande för att komma igång med programmering i Python. Vi har gått igenom hur man använder Jupyter Notebook för att enkelt kunna komma igång att koda. Du kan koda direkt i webbläsaren och det spelar ingen roll vilket operativsystem du har, Python går alltså lika bra på macOS, som Linux eller Windows. Har du följt detta kapitel bör du ha en fungerande notebook på din egen dator så att du själv kan testa programmera på riktigt i kommande kapitel!

Jupyter notebook logo Python

Sammanfattning av utskrifter, syntax och algoritmer

Du har även lärt dig hur du gör utskrifter i Python med funktionen print() och hur man formaterar texten så att man kan skriva ut den på ett snyggt sätt. Glöm inte av att hålla dig till god syntax så att andra förstår din kod bättre. Programmering kan ibland vara svårt att förstå vid början. Gör därför gärna flödesscheman av dina algoritmer före du börjar koda, på så sätt får du en bättre översikt på ditt program.

Sammanfattning av inputs

Avslutningsvis lärde vi oss hur man kan skicka in information, inputs till sitt program. Vi använde funktionen input() för att låta användaren skicka in information till programmet. Glöm inte bort att det är textsträngar som sparas från funktionen!

Python logo

Kommande kapitel

Nu har du fått en snabb introduktion i hur du kommer igång med Python. Förhoppningsvis är du nu inspirerad och motiverad att lära dig mer och börja koda på riktigt! I nästa kapitel kommer du lära dig om olika datatyper och hur man använder matematiska beräkningar i Python.

Bakåt    |    Framåt