Loopar – Sammanfattning

Sammanfattning

När man programmerar, vill man ofta utföra samma operation flera gånger. För att slippa programmera samma sak flera gånger använder man sig istället av så kallade iterationssatser även kallade loopar. Loopar är väldigt användbart inom programmering och vi kommer använda dem mycket då vi skapar olika delar/funktioner i våra program. Vi har lärt oss while-loopen som upprepar en eller flera operationer tills ett villkor är uppfyllt. Vi har även lärt oss for-loopen som utför en operation ett specefikt antal gånger. 

Bakåt    |    Framåt