Loopar i Python

Sidor

4.2  Inledning
4.3  While-loopen
4.4  For-loopen
4.5. Sammanfattning

Sammanfattning

En väldigt vanlig situation är att man vill upprepa något flera gånger. För att göra detta använder man så kallade iterationssatser även kallade loopar. Loopar är väldigt användbart inom Python-programmering och vi kommer använda dem mycket då vi skapar olika delar/funktioner i våra program.

I det här kapitlet kommer vi se hur de tre iterationssatserna i Python fungerar samt en förklaring till hur vi kan använda dem. Titta gärna lite extra på flödesschemana för att få en bild av hur loopen komma exekvera.