Loopar och Arrayer i Python

Det är möjligt att iterera, (gå igenom) alla värden i en array med hjälp av loopar. Med loopar är den enkelt att hantera värden i arrayer.

Finns det något enkelt sätt att gå igenom alla värden i en array?

När du har skapat din array, är det troligt att du vill komma åt värdena på ett enkelt sätt. Kanske vill du gå igenom alla värden i arrayen för att hitta ett visst värde. Man kan iterera igenom alla värden i en array med hjälp av en loop. Behöver du en upprepning av vad en loop är, kan du gå tillbaka till kapitlet om loopar.

Loopa igenom värden i en array – Exempel

Det är enkelt att loopa igenom alla värden i en array. Exempelvis om vi har en lista med djur:

djur_arr = ["Kamel", "Haj", "Åsna", "Anka", "Haj"]

for djur in djur_arr:
    print(djur)

Utskriften blir alltså:

Kamel
Haj
Åsna
Anka
Haj

Man kan även plocka ut varje index för sig och få exakt samma resultat:

for i in range(len(djur_arr)):
    print(djur_arr[i])

Kamel
Haj
Åsna
Anka
Haj

Bakåt    |    Framåt