Klasser och objekt – Sammanfattning

Sammanfattning

Klasser används som en mall för att skapa objekt. Ett objekt kan vara vad som helst. Ett objekt innehåller ofta en eller flera egenskaper, samt en eller flera funktioner som utför en specifik operation. Python är ett objektorienterat språk vilket gör att man kan bygga upp stora program med flera små klasser som tillsammans samverkar för att skapa programmet. Objekten kan då lagra på informationen som behövs för att programmet ska få den egenskap man önskar. 

Bakåt    |    Framåt