Klasser och objekt

Sammanfattning

Klasser och objekt är grundstenarna i objektorienterad programmering som tillsammans samverkar i större program. Detta kapitel går igenom skillnaderna mellan klasser och objekt, hur man skapar dessa, samt hur man återanvänder (ärver) klasser.