Introduktion till Python

Sammanfattning

Detta kapitel är en kortare introduktion för att komma igång att programmera i Python. Programmera Python använder sig av Jupyter Notebook för att enkelt kunna illustera enklare kod. Denna introduktion visar hur du använder Jupyter Notebook på din egen dator.