Funktioner

Sammanfattning

I Kapitel 5 ska vi se hur vi kan skapa funktioner i Python och anropa (använda) oss av dem. Kapitlet avslutas med ett längre exempel som visar hur vi kan använda oss av flera olika funktioner då vi bygger upp våra program.

Längre fram kommer vi att se att funktioner är ett väldigt användbart och kraftfullt verktyg, eftersom de är helt oberoende av annan kod och kan anropas från andra klasser om så önskas.